Giao dịch độc quyền với tài khoản DIAMOND

Nhận trải nghiệm giao dịch ưu việt với lợi ích tài khoản DIAMOND độc quyền

Tài khoản DIAMOND của chúng tôi là môi trường phù hợp hoàn hảo để nâng cao giao dịch của bạn và cung cấp cho bạn cấp độ tiếp theo và trải nghiệm vượt trội. Với điều kiện giao dịch tốt hơn và nhiều tính năng hơn, chúng tôi sẽ tăng tiềm năng thành công của bạn.

Mở tài khoản Diamond và mở khóa tất cả các tính năng sau:

Tiền thưởng chào mừng

Đòn bẩy cao lên tới 1: 500

Hỗ trợ cá nhân với chuyên
gia + phân tích

Tín hiệu cá nhân hóa

Quà tặng độc quyền DIAMOND

Đào tạo phân tích nâng cao 1 kèm 1

Nếu đây không phải là tài khoản giao dịch tốt nhất mà bạn đã tìm thấy, Hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng để phù hợp với nó!

Liên hệ với chúng tôi tại

vip@UGreenFx.com

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD là các công cụ tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. CFD giao dịch mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Hiệu suất trong quá khứ của CFD không phải là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn đã đặt và vị trí CFD đáo hạn vào ngày một vị thế mở được đóng lại. Xin vui lòng đọc Tuyên bố rủi ro của chúng tôi. Khi giao dịch CFD với UGreenFx, bạn chỉ giao dịch dựa trên kết quả của một công cụ tài chính và do đó không nhận bất kỳ công cụ cơ bản nào, bạn cũng không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức phải trả hoặc bất kỳ lợi ích nào khác liên quan tương tự.

UGreenFx có quyền sửa đổi và nâng cấp các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách công ty cập nhật và hợp lệ được công bố trên trang website UGreenFx.com. Sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được coi là nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và phí được áp dụng bởi UGreenFx.