ABOUT US

 

SIMPLE. RESPONSIBLE. PERSONAL.

WHO ARE WE?

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

about us

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

our strategy

MT4Rex makes available the best trading experience through the provision of an honest, reliable and transparent environment. We offer an advanced and powerful platform that is easy to access and with processes that cater for the needs of every type of trader and investor, from beginners to the very experienced.

our vision

Our vision is to provide our clients with:

  • A superior and personal service.
  • Easy access to all level of traders.
  • A tailor-made trading strategy attuned to suit your goals and capabilities.

OUR VALUES

Trustworthy And Reliable.

Perosnal

 

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

Responsible

 

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

Transparent

 

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

Educational

 

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

Simple

 

MT4Rex is made up of a group of skilled and accomplished professionals. With a background in trading, finance and business, we have created a superior service that is reliable, honest and transparent. Our goal is to provide our clients with outstanding results all of the time.

DEPOSITS & WITHDRAWALS

PAYMENTS

 

Choose between multiple payment systems to withdraw and deposit your funds quickly and securely. Minimum deposit — $10. Learn more...

READY TO READE WITH US?

MỞ NGAY TÀI KHOẢN TẠI UGreenFx

Trải nghiệm giao dịch tài chính trong môi trường an toàn

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD và Forex là các hoạt động tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. Giao dịch CFD và Forex có rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư, công ty chúng tôi KHÔNG đảm bảo bất kỳ khoản LÃI hoặc LỖ nào. Các chỉ số của CFD và Forex trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai, công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phân tích và thông tin nhận được từ thị trường tài chính WallStreet và Châu Âu, tuy nhiên, quyết định thực hiện cuối cùng và kết quả thực tế dựa trên các giao dịch đang hoạt động là 100% trách nhiệm của khách hàng.

UGreenFx có quyền sửa đổi và cập nhật các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách đều phù hợp và các cập nhật của công ty đều được công bố trên trang web chính thức của UGreenFx. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện hành được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được xem là đã hiểu rõ tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và các khoản phí giao dịch do UGreenFx áp dụng.